Covid-2019

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ:

Уважаеми родители,

МОН предоставя горещи телефонни линии за подкрепа на децата, учениците и техните семейства, педагогическите специалисти и нeпедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с KOVID-19:

0882078085, 0882314686

ВП за дейността на ДГ№1 Ковид 2021

График деца

Декларация за работа в електронна среда

Работа от разстояние

Мерки за организация на дейността на ДГ 1 "Светулка " в условията на COVID 19 през учебната 2020/ 2021 г.

График и ред за приемане и изпращане на децата в условия на противоепидемична  обстановка при COVID 19

Заповед 

Заповед 1

Заповед 2

Заповед 3

Правила и мерки

Анекс към Правила и мерки

Протокол при съмнение или случай на KOVID-19

Заявление за родител

Съгласие Декларация

График за приемане и изпращане на децата

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

РЪЦЕ 1
РЪЦЕ 2
РЪЦЕ 3
РЪКОСТИСКАНЕ
РАБОТНИ МЕСТА
ПОЗДРАВ
НАМАЛИ РИСКА
МАСКИ
КОРОНАВИРУС
КАШЛИЦА
ЕПИДЕМИЯ
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID
Kак спазването на дистанция и хигиената на ръцете помагат да се опазим от респираторни вируси

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №1 “Светулка“

Гр. Варна, ул.“Парижка комуна“ №25, Филиал: ул.“Ф.Ж.Кюри“ №51, вх.Г, ет.1, ап.3

Тел: 052 613039

Mail: dg1svetulka@abv.bg, info-400240@edu.mon.bg

Форма за контакт