Родители

ВАЖНО!!!!

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТОНА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕИ ЗАДЪРЖАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ НА:

ТЕЛЕФОН: 0800 10 112

ЕЛ. АДРЕС: obhvat@mon.bg

 

Писмо МОН

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги

Прием деца

http://varna.bg/bg/articles/10514/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html

Свържете се с нас

ДГ №1 “Светулка“

Гр. Варна, ул.“Парижка комуна“ №25, Филиал: ул.“Ф.Ж.Кюри“ №51, вх.Г, ет.1, ап.3

Тел: 052 613039

Mail: dg1svetulka@abv.bg, info-400240@edu.mon.bg

Форма за контакт