Дневен режим и обучение

За да се постигат добри и трайни резултати, в ДГ№1 се спазва дневен режим, съобразен с потребностите на децата в предучилищна възраст. Той включва утринна гимнастика, високи изисквания към личната хигиена и поведението по време на хранене (закуска, междинна закуска, обяд и следобедна закуска), игри, познавателни и практико-приложни практики, следобеден сън и пр. В началото на всяка учебна година родителите се запознават и с утвърдения вътрешен Правилник за организация на дейността на детската градина.

Възпитателно-образователният процес в ДГ№1 "Светулка" за уч.2013/2014г. се осъществява съобразно Наредба 4/18.03.2000г. за предучилищно възпитание и подготовка и определените в нея държавно-образователни изисквания. Педагогическият екип разполага с набор от учебните помагала за индивидуална работа на децата по образователните направления за всяка учебна година, но всеки учител се стреми да обогати учебните и творческите занимания с допълнителни материали и най-вече с въображение и креативност.

Допълнителните дейности – английски език, айкидо, модерни танци, народни танци и изобразително изкуство се предоставят срещу допълнително заплащане от външна фирма и се осъществяват на територията на детската градина и в рамките на работното време на заведението.

Свържете се с нас

ДГ №1 “Светулка“

Гр. Варна, ул.“Парижка комуна“ №25, Филиал: ул.“Ф.Ж.Кюри“ №51, вх.Г, ет.1, ап.3

Тел: 052 613039

Mail: dg1svetulka@abv.bg, info-400240@edu.mon.bg

Форма за контакт