Съобщения

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1. НА 26.06.2024Г. (СРЯДА) ОТ 17,30Ч., В ДВОРА НА ДГ№1 "СВЕТУЛКА", ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА "СЛЪНЧИЦЕ" ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025Г. - ОСНОВНА СГРАДА.

ДНЕВЕН РЕД: 1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПИТЕ  ОТ УЧИТЕЛИ В ГРУПИТЕ; 2. ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВА ГРУПА; 3. РАЗНИ.

2. НА 27.06.2024Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 17,30Ч., ВЪВ ФИЛИАЛА НА ДГ№1 "СВЕТУЛКА" - УЛ.Ф.Ж.КЮРИ, БЛ. 51, ВХ.Г, ЕТ.1, АП.3, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА "ЩУРЧЕ" ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025Г. - ФИЛИАЛНА ГРУПА.

ДНЕВЕН РЕД: 1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПА  ОТ УЧИТЕЛИ В ГРУПАТА; 2. ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВА ГРУПА;3. РАЗНИ.

3. СПИСЪЦИТЕ С РАЗПЕДЕЛЕНИТЕ ДЕЦА ПО ГРУПИ ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ НА РОДИТЕЛСКОТО ТАБЛО (ВХОДА НА ОСНОВНА СГРАДА) НА 25.06.2024Г.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1. НА 31.08.2022Г. (СРЯДА) ОТ 17,30Ч., В ДВОРА НА ДГ№1 "СВЕТУЛКА", ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА "ДЕЛФИНЧЕ" - ОСНОВНА СГРАДА.

ДНЕВЕН РЕД: 1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПИТЕ  ОТ УЧИТЕЛИ В ГРУПИТЕ; 2. ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВА ГРУПА; 3. РАЗНИ.

2. НА 01.09.2022Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 17,30Ч., ВЪВ ФИЛИАЛА НА ДГ№1 "СВЕТУЛКА" - УЛ.Ф.Ж.КЮРИ, БЛ. 51, ВХ.Г, ЕТ.1, АП.3, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА "КАЛИНКА" - ФИЛИАЛНА ГРУПА.

ДНЕВЕН РЕД: 1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПА  ОТ УЧИТЕЛИ В ГРУПАТА; 2. ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВА ГРУПА;3. РАЗНИ.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ НА ПЪРВИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023Г., ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В НАЧАЛОТО НА М. СЕПТЕМВРИ. ЗА ТОЧНАТА ДАТА И МЯСТО, ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

СПИСЪЦИТЕ НА ГРУПИТЕ СА ИЗНЕСЕНИ НА ВХОДА НА ДГ№1"СВЕТУЛКА". 

                                                                                                                                                                                                                            ОТ РЪКОВОДСТВОТО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Родителските срещи за началото на учебната 2021/2022г. ще се проведат в двора на ДГ№1“Светулка“ при спазване на противоепидемичните мерки, както следва:

  1. Група „Мечо Пух“       - 07.09.2021г. от 18,00ч.
  2. Група „Звънче“            - 08.09.2021г. от 18,00ч.
  3. Група „Слънчице“       - 08.09.2021г. от 17,45ч.
  4. Група „Щурче“            - 13.09.2021г. от 17,45ч.
  5. Група „Теменужка“     - 10.09.2021г. от 17,45ч.
  6. Група „Пчеличка“        - 09.09.2021г. от 18,00ч.
  7. Група „Делфинче“       - 13.09.2021г. от 18,00ч
  8. Група „Захарно петле“ - 14.09.2021г. от 18,00ч.
  9. Група „Звездичка“       - 08.09.2021г. от 17,30ч. във филиалната група на ул.“Ф.Ж.Кюри“№51, вх.“Г“, ап.3       

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1. НА 28.07.2021Г. (СРЯДА) ОТ 18,00Ч., В ДВОРА НА ДГ"СВЕТУЛКА", ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ПЪРВИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ "ЗВЪНЧЕ" И "МЕЧО ПУХ" - ОСНОВНА СГРАДА.

ДНЕВЕН РЕД: 1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПИТЕ  ОТ УЧИТЕЛИ В ГРУПИТЕ; 2. ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВА ГРУПА; 3. РАЗНИ.

2. НА 29.07.2021Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 18,00Ч., В ДВОРА НА ДГ"СВЕТУЛКА", ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА "ЗВЕЗДИЧКА" - ФИЛИАЛНА ГРУПА.

ДНЕВЕН РЕД: 1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПА  ОТ УЧИТЕЛИ В ГРУПАТА; 2. ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВА ГРУПА;3. РАЗНИ.

 

НЕОБХОДИМИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕ В ДГ 1 "СВЕТУЛКА"

1. Здравно профилактична карта на детето от личния лекар, с вписани в нея задължителни ваксинации;

2. Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ;

3. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ;

4. Копие на имунизационен статус на детето, заверено с подпис и печат от личен лекар;

5. Медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен, неопаразитено- издадена не по- рано от 3 дни преди постъпването на детето в ДГ;

6. „Джоб” за документи.

 

Уважаеми родители,

 

От 26.05.2020г. ДГ№1“Светулка“ възобновява работата си с деца.

Информация и документи можете да намерите на бутон „Родители“, страница “COVID-2019”

 

 

Уважаеми родители,

На основание чл.37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, Вие не дължите такса за децата си за ползване на детска градина. Ще можете да заплатите таксата за присъствените дни за месец март, след възобновяване дейността на детските градини, като за периода на забава няма да дължите лихви, на основание чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Имате възможност да плащате таксата за детето си по електронен път чрез ePay.

От ръководството

 

Уважаеми родители,

Във връзка със заповедта на Министъра на здравеопазването и кмета на Община Варна, ДГ №1 "Светулка" преустановява работата с деца до 29.03.2020 година.

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДГ№1“СВЕТУЛКА“ НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОТВОРЕНИ ВРАТИ ОТ 24.02.2020Г. ДО 26.02.2020Г. ОТ 9,00ч. ДО 10,30Ч.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА НАБЛЮДАВАТЕ ПЛАНИРАНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ И ДА СПОДЕЛИТЕ РАДОСТТА И ВЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ВИ, ДА СЕ УВЕРИТЕ КОЛКО МНОГО ЗНАЯТ И МОГАТ!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

С ТЕМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СИТУАЦИИТЕ ЩЕ СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТАБЛА НА ВСЯКА ГРУПА.

 

 


ПРИЕМЪТ НА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА "ЗАХАРНО ПЕТЛЕ", ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЕНИЯ ГРАФИК ОТ РОДИТЕЛИТЕ.

НЕОБХОДИМИТЕ МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ, ДА СЕ ДОНЕСАТ ДВА ДНИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ОСНОВНА СГРАДА.(ЗА СПРАВКИ: 0878613036) 

ТОГАВА ДА СЕ ПЛАТЯТ И ДЕПОЗИТНИТЕ ВНОСКИ НА ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА В ОСНОВНА СГРАДА.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1. НА 22.08.2018Г. ОТ 17,00Ч., В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПА "МЕЧО ПУХ"-ОСНОВНА СГРАДА, ПЪРВИ ЕТАЖ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА "ДЕЛФИНЧЕ". ДНЕВЕН РЕД: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019Г.

2. ПРИЕМЪТ НА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА"ЗАХАРНО ПЕТЛЕ" ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ВЪВ ФИЛИАЛНАТА ГРУПА НА ДГ№1 НА УЛ."Ф.Ж.КЮРИ"№51.

3. НА 23.08.2018Г. ОТ 17,00Ч., В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПА "МЕЧО ПУХ" - ОСНОВНА СГРАДА, ПЪРВИ ЕТАЖ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ (5 ГОД.) "СЛЪНЧИЦЕ" И "ЩУРЧЕ". ДНЕВЕН РЕД: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019Г. 

4.ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ (6ГОД.): ГРУПА "ПЧЕЛИЧКА" СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ВЪВ ФИЛИАЛА НА ДГ№4"ТЕМЕНУЖКА" НА УЛ."ЦАР СИМЕОН"№14; 

ГРУПА "ТЕМЕНУЖКА" - ФИЛИАЛА НА ДГ№4"ТЕМЕНУЖКА" НА УЛ."КАПИТАН РАЙЧО НИКОЛОВ"№103

5. НА 24.08.2018Г. ОТ 17.00Ч. В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПА "МЕЧО ПУХ"-ОСНОВНА СГРАДА, ПЪРВИ ЕТАЖ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА"ЗВЕЗДИЧКА". ДНЕВЕН РЕД: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019Г.

6. НА 27.08.2018Г. ОТ 17.00Ч. В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПА "ДЕЛФИНЧЕ"- КОРПУС, ПЪРВИ ЕТАЖ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА"ЗВЪНЧЕ". ДНЕВЕН РЕД: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019Г.

7. НА 28.08.2018Г. ОТ 17.00Ч. В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПА "ДЕЛФИНЧЕ"- КОРПУС, ПЪРВИ ЕТАЖ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА"МЕЧО ПУХ". ДНЕВЕН РЕД: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019Г.

                                                                                                                                                                                                                   ОТ РЪКОВОДСТВОТО

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА ПЪРВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.06.2018Г. ОТ 17Ч. В ОСНОВНА СГРАДА, 1 ЕТ.

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСОВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019Г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - ОТ 20.04.2018Г. ДО 20.05.2018Г.

График

Декларация за съгласие

 

Добре дошли

През 1928г. Варна е бил водещ индустриален център в североизточна България. Няколко години по-рано градът е бил обявен за морски курорт, изградени са модерни морски бани и увеселителни заведения, които са привличали десетки хиляди туристи годишно.

Приходите от туризъм са били от огромно значение за развитието на стопанския живот в града, но Голямата депресия в края на 20-те години на ХХ в. нанася тежък удар на промишлеността, води до фалити и съкращения на работници, стачки и социално напрежение. 

В тази сложна социална и икономическа обстановка в една малка сграда, недалеч от Катедралния храм „Свето Успение Богородично“ се е помещавал приютът „Митрополит Симеон" към църковното настоятелство „Св. Архангел Михаил".

Около 40 деца от бедни семейства, включително и сираци на възраст между 2 и 7 години са били отглеждани и възпитавани благодарение на случайни постъпления и дарения от благотворителни дружества. За тях доброволно са се грижили предимно жени, живеещи в съседство на приюта.

През май 1938 г. приютът е бил разширен - на мястото на старата сграда е построена нова, по-масивна. Заведението се преименувало на Детски дом „Митрополит Симеон". Негов патрон продължавал да бъде Варненският и Преславски митрополит Симеон (1840 - 1937) – един от "строителите на съвременна България", допринесъл съществено за развитието на духовното образование в страната, авторитетен учен и просветител, преводач, публицист, мемоарист, исторически деец.

В края на 30-те години на ХХ в. под негово ръководство към дома са били разкрити занималня и спалня, а в безплатната църковна трапезария се хранели на две смени около 80 деца и ученици от бедни семейства.

През 2008 г., по повод 80-тата годишнина от откриването на детското заведение, на фасадата на сградата е поставена паметна плоча с образа на митрополит Симеон.   

През 1946 г. детския дом преминава на издръжка на Варненската община, сградата е не само основно ремонтирана, но се надстроява втори етаж. Капацитетът на заведението се увеличава с още една група. През май 1950г. детската градина е преименувана в Седмична детска градина „Вела Пискова".

Прочети повече....

 

Свържете се с нас

ДГ №1 “Светулка“

Гр. Варна, ул.“Парижка комуна“ №25, Филиал: ул.“Ф.Ж.Кюри“ №51, вх.Г, ет.1, ап.3

Тел: 052 613039

Mail: dg1svetulka@abv.bg, info-400240@edu.mon.bg

Форма за контакт