Прием

Достъп до информация: Община Варна  https://dg.uslugi.io/garden

Критерии за разпределение на деца първа група

Правила за прием

 


СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 29.01.2024Г.

Дете, родено 2018г.

 1. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 29 от 22.01.2024г.;

                                                                                                               

ПРИЕМ

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява:

Свободно място  за трета възрастова група за учебната 2023/2024г. – деца родени 2018 г.:

1 (едно) място;

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 22.01.2024 г. (понеделник) до 26.01.2024г. (петък).

              Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 8.00 ч. на 29.01.2024 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 18.09.2023Г.

Деца родени 2020г.

 1. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 471 / 11.09.2023г.;
 2. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 472 / 11.09.2023г.;
 3. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 473 / 11.09.2023г.;

Деца, родени 2019г.

           1. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 470 / 11.09.2023г.;

ПРИЕМ

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява:

Свободни места  за  втора възрастова група за учебната 2023/2024г. – деца родени 2019 г.:

1 (едно) място;

Свободни места за първа възрастова група за учебната 2023/2024г.– деца, родени 2020г.:

3 (три) места.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 11.09.2023 г. (понеделник) до 15.09.2023г. (петък) в кабинета на ЗАС.

              Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 8.00 ч. на 18.09.2023 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 18.09.2023 г. до 21.09.2023 г. в кабинета на ЗАС.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 04.09.2023Г.

Деца родени 2020г.

 1. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 407 / 28.08.2023г.;
 2. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 408 / 28.08.2023г.;
 3. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 409 / 28.08.2023г.;
 4. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 411 / 28.08.2023г.;
 5. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 412 / 28.08.2023г.

Деца, родени 2019г.

    1. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 410 / 28.08.2023г.

ПРИЕМ

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява:

Свободни места  за  втора възрастова група за учебната 2023/2024г. – деца родени 2019 г.:

1 (едно) място;

Свободни места за първа възрастова група за учебната 2023/2024г.– деца, родени 2020г.:

5 (пет) места.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 28.08.2023 г. (понеделник) до 01.09.2023г. (петък).

              Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 8.00 ч. на 04.09.2023 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 04.09.2023 г. до 08.09.2023 г.

 

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 07.04.2023Г.

Деца родени 2018г.

 1. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 116 / 03.04.2023г.

ПРИЕМ

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява:

Свободни места  за  втора възрастова група за учебната 2022/2023г. :

Деца родени 2018 г. - 1 (едно) място;

Свободни места за трета възрастова група за учебната 2022/2023г.:

Деца, родени 2017г.: - 1 (едно) място.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 03.04.2023 г. (понеделник) до 07.04.2023г. (петък).

              Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 8.00 ч. на 10.04.2023 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 10.04.2023 г. до 13.04.2023 г.

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 30.01.2023Г.

Деца родени 2018г.

 1. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 25 / 24.01.2023г.;

Деца, родени 2017г.

         1. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 24 / 24.01.2023г.

ПРИЕМ

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява:

Свободни места  за  втора възрастова група за учебната 2022/2023г. – деца родени 2018 г.:

1 (едно) място;

Свободни места за трета възрастова група за учебната 2022/2023г. – деца, родени 2017г.:

2 (две) места.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 23.01.2023 г. (понеделник) до 27.01.2023г. (петък).

            Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 8.00 ч. на 30.01.2023 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на 

            информационното табло на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 30.01.2023 г. до 03.02.2023 г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 17.10.2022Г.

Деца родени 2018г.

 1. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 634 от 17.10.2022г.

ПРИЕМ

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява:

Свободни места  за втора възрастова група за учебната 2022/2023г. – деца родени 2018 г.:

1 (едно) място;

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 17.10.2022 г. (понеделник) до 21.10.2022г. (петък).

              Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 8.00 ч. на 21.10.2022 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 24.10.2022 г. до 28.10.2022 г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 19.09.2022Г.

Деца родени 2019г.

 1. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 587 от 19.09.2022г.;
 2. Заявление с Вх. №АСД - 09 -  588 от 19.09.2022г.;

Деца, родени 2017г.

    1. Заявление с Вх. №АСД - 09 -  590 от 19.09.2022г.;
    2. Заявление с Вх. №АСД - 09 -  591 от 20.09.2022г.

ПРИЕМ

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява:

Свободни места  за  първа възрастова група за учебната 2022/2023г. – деца родени 2019 г.: - 2 (две) места;

Свободни места за трета възрастова група за учебната 2022/2023г. – деца, родени 2017г.: - 2 (две) места.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 19.09.2022 г. (понеделник) до 23.09.2022г. (петък).

              Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 8.00 ч. на 26.09.2022 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 26.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 22.08.2022Г.

Деца родени 2019г.

 1. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 521 от 22.08.2022г.;
 2. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 522 от 22.08.2022г.;
 3. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 523 от 22.08.2022г.;
 4. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 524 от 22.08.08.2022г.

Деца, родени 2017г.

 1. 1. Заявление с Вх. №АСД - 09 - 525 от 22.08.2022г.
 2.  

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява:

Свободни места  за  първа възрастова група за учебната 2022/2023г. – деца родени 2019 г.:

4 (четири) места за основна сграда;

Свободни места за трета възрастова група за учебната 2022/2023г. – деца, родени 2017г.:

1 (едно) място.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 22.08.2022 г. (понеделник) до 26.08.2022г. (петък).

              Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 8.00 ч. на 29.08.2022 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 29.08.2022 г. до 02.09.2022 г.

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 08.08.2022Г.

Деца родени 2019г.

 1. Заявление с Вх. №АСД -09 - 492 от 08.08.2022г.;
 2. Заявление с Вх. №АСД -09 - 495 от 08.08.2022г.;
 3. Заявление с Вх. №АСД -09 - 496 от 08.08.2022г.;
 4. Заявление с Вх. №АСД-09 - 497 от 08.08.2022г.;
 5. Заявление с Вх. №АСД-09 - 498 от 08.08.2022г.

Деца, родени 2018г.

 

 1. 1. Заявление с Вх. №АСД -09 - 493 от 08.07.2022г.;
 2. 2. Заявление с Вх. №АСД -09 - 494 от 08.07.2022г.

 

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява:

Свободни места  за  първа възрастова група за учебната 2022/2023г. – деца родени 2019 г. - 5 (пет) места за основна сграда;

Свободни места за втора възрастова група за учебната 2022/2023г. – деца, родени 2018г. - 2 (две) места.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 08.08.2022 г. (понеделник) до 12.08.2022г. (петък).

         Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 10.00 ч. на 15.08.2022 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 15.08.2022 г. до 19.08.2022 г.

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 25.10.2021Г.

Деца родени 2018г.

1.Заявление с Вх. №АСД -09 - 678 от 18.10.2021г.;

Деца родени 2017г.

1.Заявление с Вх. №АСД -09 - 679 от 18.10.2021г.;

2.Заявление с Вх. №АСД -09 - 687 от 18.10.2021г.

Деца родени 2015г.

1.Заявление с Вх. №АСД -09 - 686 от 18.10.2021г.

 

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява:

Свободно място  за  първа възрастова група за учебната 2021/2022г. – деца родени 2018 г.:

1 (едно) място за филиална група ул.“Ф.Ж.Кюри“ 51;

Свободни места за втора възрастова група за учебната 2021/2022г. – деца, родени 2017г.: 

2 (две) места;

Свободни места за четвърта възрастова група за учебната 2021/2022г. – деца, родени 2015г.: 

2 (две) места.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 18.10.2021 г. (понеделник) до 22.10.2021г. (петък).

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 10.00 ч. на 25.10.2021 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г.

 

 


СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 07.09.2021Г.

 

Деца родени 2018г.

 1. Заявление с Вх. №АСД -09 - 557 от 30.08.2021г.;
 2. Заявление с Вх. №АСД -09 - 558 от 30.08.2021г.;
 3. Заявление с Вх. №АСД -09 - 559 от 30.08.2021г.
 4. Заявление с Вх. №АСД -09 - 560 от 30.08.2021г.
 5. Заявление с Вх. №АСД -09 - 564 от 31.08.2021г.
 6. Заявление с Вх. №АСД -09 - 570 от 01.09.2021г.
 7. Заявление с Вх. №АСД -09 - 573 от 01.09.2021г.

Прием

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява:

Свободни места  за  първа възрастова група за учебната 2021/2022г. – деца родени 2018 г.:

4 (четири) места за филиална група ул.“Ф.Ж.Кюри“ 51;

2 (две) места за основна сграда.

Свободни места за четвърта възрастова група за учебната 2021/2022г. – деца, родени 2015г.:

2 (две) места.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 30.08.2021 г. (понеделник) до 03.09.2021г. (петък).

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 10.00 ч. на 07.09.2021 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 07.09.2021 г. до 10.09.2021 г.

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 14.08.2020Г.

 

Деца родени 2017г.

 1. Заявление с Вх. №АСД -09 - 633  от 10.08.2020г.;
 2. Заявление с Вх. №АСД -09 – 634  от 10.08.2020г.;

Прием

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява:

 2 свободни места  за  първа възрастова група – деца родени 2017г.;

5 свободни места за четвърта възрастова група – деца, родени 2014г.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 10.08.2020г. (понеделник) до 13.08.2020г. (четвъртък) в рамките на работния ден.

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 9,30 ч. на 14.08.2020 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло във фоайето на детската градина.

Записването на класираните деца  е до 16,00ч. на 14.08.2020г.

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 07.08.2020Г.

 

 1. Заявление с Вх. №АСД -09 - 594 от 03.08.2020г.;
 2. Заявление с Вх. №АСД -09 - 595 от 03.08.2020г.;
 3. Заявление с Вх. №АСД -09 - 598 от 03.08.2020г.

Деца родени 2016г.

 1. Заявление с Вх. №АСД -09 - 588 от 03.08.2020г.

Деца родени 2017г.

 1. Заявление с Вх. №АСД -09 - 586 от 03.08.2020г.;
 2. Заявление с Вх. №АСД -09 - 587 от 03.08.2020г.

 

Прием

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява:

 2 свободни места  за  първа възрастова група във филиал на ул.“Ф.Ж.Кюри“ №51 – деца родени 2017г.;

1 свободно място  за  втора възрастова група - дете родено 2016г.;

3 свободни места  за  трета възрастова група – деца родени 2015г.;

6 свободни места  за  четвърта възрастова група – деца родени 2014г.;

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 03.08.2020г. (понеделник) до 06.08.2020г. (четвъртък) в рамките на работния ден.

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 9,30 ч. на 07.08.2020 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло във фоайето на детската градина.

Записването на класираните деца  е до 16,00ч. на 07.08.2020г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА, РОДЕНИ 2014Г. – ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 15.06.2020Г.

 Приети деца, родени 2014г.

1.Заявление с Вх.№ АСД-09-410 от 08.06.2020г.;

2.Заявление с Вх.№АСД-09- 432 от 08.06.2020г.

3.Заявление с Вх.№АСД-09-434 от 08.06.2020г.

 

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява 3 свободни места:

3 /три/ свободни места за четвърта възрастова група – деца родени 2014г.

Приемането на заявления ще се извършва на място в детската градина от 08.06.2020г. (понеделник) до 12.06.2020г. (петък).

              Резултатът от класирането ще бъде публикуван  след 10.00 ч. на 15.06.2020г. в  сайта на ДГ №1 „Светулка“  и изнесен на  информационното табло във фоайето на детската градина.

Записването на класираното дете  ще се осъществи в периода от 15.06.2020г. до 19.06.2020г.

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА, РОДЕНИ 2015Г. – ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 10.02.2020Г.

Приети деца, родени 2015г.

1.Заявление с Вх.№ АСД-09-100 от 03.02.2020г.;

2.Заявление с Вх.№АСД-09- 127 от 06.02.2020г.

 

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява 2 свободни места:

2 /две/ свободни места за втора възрастова група – деца родени 2015г.

Приемането на заявления ще се извършва на място в детската градина от 03.02.2020г. (понеделник) до 07.02.2020г. (петък).

              Резултатът от класирането ще бъде публикуван  след 10.00 ч. на 10.02.2020г. в  сайта на ДГ №1 „Светулка“  и изнесен на  информационното табло във фоайето на детската градина.

Записването на класираното дете  ще се осъществи в периода от 10.02.2020г. до 14.02.2020г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА, РОДЕНИ 2015Г. – ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 27.01.2020Г.

Прието дете, родено 2015г.

1.Заявление с Вх.№ АСД-09-40 от 20.01.2020г.

 

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява 1 свободно място:

1 /едно/ свободно място за втора възрастова група – деца родени 2015г.

Приемането на заявления ще се извършва на място в детската градина от 20.01.2020г. (понеделник) до 24.01.2020г. (петък).

              Резултатът от класирането ще бъде публикуван  след 10.00 ч. на 27.01.2020г. в  сайта на ДГ №1 „Светулка“  и изнесен на  информационното табло във фоайето на детската градина.

Записването на класираното дете  ще се осъществи в периода от 27.01.2020г. до 31.01.2020г.

 

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява 2 свободни места:

1 /едно/ свободно място  за  първа възрастова група – деца родени 2016 г. за филиална група;

 1 /едно/ свободно място за втора възрастова група – деца родени 2015г.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 25.11.2019 г. (понеделник) до 29.11.2019 г. (петък).

              Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 10.00 ч. на 02.12.2019 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло във фоайето на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 02.12.2019 г. до 06.12.2019 г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА, РОДЕНИ 2016Г. И 2015Г. – ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 02.12.2019Г.

Прието дете, родено 2016г.

 1. Заявление с Вх. № АСД-09-521 от 25.11.2019г. – филиална група;

Прието дете, родено 2015г.

1.Заявление с Вх.№ АСД-09-522 от 25.11.2019г.

 

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява 4 свободни места:

1 /едно/ свободно място  за  първа възрастова група – деца родени 2016 г.;

 3 /три/ свободни места за четвърта възрастова група – деца родени 2013г.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 11.11.2019 г. (понеделник) до 15.11.2019 г. (петък).

              Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 10.00 ч. на 18.11.2019 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло във фоайето на детската градина.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА, РОДЕНИ 2016Г. И 2013Г. – ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 18.11.2019Г.

Прието дете, родено 2016г.

 1. Заявление с Вх. № АСД-09-499 от 11.11.2019г. – осн. сграда;

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 18.11.2019 г. до 22.11.2019 г.

 

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява 4 /четири/ свободни места  за  първа възрастова група във филиал на ул.“Ф.Ж.Кюри“ №51 – деца родени 2016 г.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 02.09.2019 г. (понеделник) до 05.09.2019 г. (четвъртък).

              Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 10.00 ч. на 09.09.2019 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло във фоайето на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 09.09.2019 г. до 13.09.2019 г.

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА, РОДЕНИ 2016Г. – ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 09.09.2019Г.

 1. Заявление с Вх. № 388 от 19.08.2019г. – филиална група, предимство №3;
 2. Заявление с Вх. № 386 от 02.09.2019г. – филиална група;
 3. Заявление с Вх. № 387 от 02.09.2019г. – филиална група;
 4. Заявление с Вх. № 389 от 19.08.2019г. – филиална група;

 

 

ДГ №1 „Светулка“ – Община Варна обявява 7 /седем/ свободни места  за  първа възрастова група – деца родени 2016 г.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 19.08.2019 г. (понеделник) до 23.08.2019 г. (петък).

              Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 10.00 ч. на 26.08.2019 г. в  сайта ДГ №1 „Светулка“  и изнесени на  информационното табло във фоайето на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 26.08.2019 г. до 30.08.2019 г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА, РОДЕНИ 2016Г. – ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В ДГ№1“СВЕТУЛКА“ 26.08.2019Г.

 1. Заявление с Вх. №355 от 19.08.2019г. – осн. сграда;
 2. Заявление с Вх. №356 от 19.08.2019г.  – осн. сграда; - (поправена техническа грешка)
 3. Заявление с Вх.№358 от 19.08.2019г. – филиална група;
 4. Заявление с Вх. №359 от 19.08.2019г. – филиална група;
 5. Заявление с Вх. № 360 от 19.08.2019г. – филиална група;
 6. Заявление с Вх.№ 361 от 19.08.2019г. – осн. сграда;
 7. Заявление с Вх.№ 362 от 19.08.2019г.  – осн. сграда.

 

Свържете се с нас

ДГ №1 “Светулка“

Гр. Варна, ул.“Парижка комуна“ №25, Филиал: ул.“Ф.Ж.Кюри“ №51, вх.Г, ет.1, ап.3

Тел: 052 613039

Mail: dg1svetulka@abv.bg, info-400240@edu.mon.bg

Форма за контакт