Екип

ДГ№1 „Светулка“ с основание се гордее със своя екип от доказани професионалисти в областта на предучилищното образование. В детската градина работят 19 учители, психолог, 11 помощник възпитатели, администрация - ЗАС, главен счетоводител, 2 медецински сестри, 2 огняри. Всички заедно успяват да превърнат отглеждането, социализирането, обученето и възпитанието на децата в удоволствие, и това дава своите видими резултати всеки ден. Непознатата и чужда в началото среда бързо се превръща в поле за изява на таланти, място за креативни експерименти и открития, очаквана с нетърпение среща с много нови приятели. 

Педагозите внимателно анализират и стимулират възможностите и желаните насоки за развитие на всяко дете, но съвместните игри дават на малчуганите още нещо: ясната представа какво е солидарност, разбиране, толерантност, отговорност, компромис и екипен дух.  

Наученото през деня, резултатите от съвместната работа и игра е истинската мотивация на екипа да посреща и изпраща с усмивка децата. Авторитетът на учителите, възпитателните им методи, редът и дисциплината, които изискват, имат нужда от подкрепата и на родителите. Резултатите от тях остават трайни, само ако бъдат прилагани и в домашната среда на детето. Връзката дете-учител-родител е изключително важна и тя е толкова по-здрава, колкото повече време и внимание родителят отделя, за да стимулира у дома постиженията на детето.

Свържете се с нас

ДГ №1 “Светулка“

Гр. Варна, ул.“Парижка комуна“ №25, Филиал: ул.“Ф.Ж.Кюри“ №51, вх.Г, ет.1, ап.3

Тел: 052 613039

Mail: dg1svetulka@abv.bg, info-400240@edu.mon.bg

Форма за контакт