Материална база

Материалната база на ДГ№1 следва нуждите на децата в предучилищна възраст от пространство най-вече за игра, но и за пълноценно усвояване на нови знания и умения, за правилно хранене, лична хигиена и спазване на дневен режим. Някои от помещенията в заведението се нуждаят от поетапен ремонт, от подмяна има нужда и част от обзавеждането в старата сграда и филиала. Ръководството на детската градина умело разпределя средствата от общинския бюджет, но нарастващите нужди на съвременните деца не могат да бъдат задоволени без финансовата подкрепа на местния бизнес, както и активното участие на родителите в процеса на обучение и възпитание.

С решение на ръководството на детската градина и подкрепата на Училищното настоятелство като приоритетни бяха набелязани необходимостта от довършване на фасадната изолация на старата сграда, подмяна на част от оборудването на кухненските помещения, изграждане на пожароизвестителна инсталация, подмяна на шкафовете за дрехи и обувки.

Основната цел на предприетите действия в тези насоки е средата, в която децата прекарват средно по 8 - 9 часа дневно, да се доближи максимално до домашния уют. Подобряването на материалната база върви паралелно с физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното израстване на децата.

Свържете се с нас

ДГ №1 “Светулка“

Гр. Варна, ул.“Парижка комуна“ №25, Филиал: ул.“Ф.Ж.Кюри“ №51, вх.Г, ет.1, ап.3

Тел: 052 613039

Mail: dg1svetulka@abv.bg, info-400240@edu.mon.bg

Форма за контакт