Настояще

Днес първият детски дом във Варна съвсем логично е Детска градина № 1 и се нарича „Светулка". 

През 2007 г. в двора на старата сграда е построен нов модерен двуетажен корпус, в който се възпитават и обучават 2 групи деца. Една група се помещава във филиала на ул. Ф.Ж.Кюри", бл. 51.  

През учебната 2013/214 г. градината разполага с 9 групи и е посещавана от общо 214 деца на възраст между 3 и 7 години.

В сравнение с повечето детски градини във Варна, числеността на групите е значително по-малка – между 21 – 25 деца.

Свържете се с нас

ДГ №1 “Светулка“

Гр. Варна, ул.“Парижка комуна“ №25, Филиал: ул.“Ф.Ж.Кюри“ №51, вх.Г, ет.1, ап.3

Тел: 052 613039

Mail: dg1svetulka@abv.bg, info-400240@edu.mon.bg

Форма за контакт